منو
سبد خرید

شیائومی

تولید کننده: شیائومی مدل: 1121277
مدل های فنی این دستگاه:2015816نکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی دستگاه, برد شارژ شیائومی ..
105,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121271
مدل های فنی این دستگاه:MDG1, MDI1نکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی دستگاه, برد شا..
83,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121272
مدل های فنی این دستگاه:M1804C3DG, M1804C3DH, M1804C3DIنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی ..
94,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121272
مدل های فنی این دستگاه:M1804C3CG, M1804C3CH, M1804C3CIنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی ..
94,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121273
مدل های فنی این دستگاه:M1810F6LG, M1810F6LH, M1810F6LIنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی ..
121,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121272
مدل های فنی این دستگاه:MZB7995IN, M1903C3EG, M1903C3EH, M1903C3EIنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشک..
94,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121275
مدل های فنی این دستگاه:MZB8458IN, M1908C3KG, M1908C3KHنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی ..
132,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121276
نکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی دستگاه, برد شارژ شیائومی رد می ام آی 2BOARD CHARG Xi..
83,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121278
مدل های فنی این دستگاه:نکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی دستگاه, برد شارژ شیائومی..
121,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121279
مدل های فنی این دستگاه:MDI6Sنکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه،,عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل اسپیکر ، مشکل آنتن دهی دستگاه, Xiaomi R..
121,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121284
 برد شارژ شیائومی رد می پروBOARD CHARG Xiaomi Redmi  Pro ..
264,000 تومان
تولید کننده: شیائومی مدل: 1121355
مدل های فنی این دستگاه:2016100نکته:تمام عملکرد های  شارژ ، آنتن دهی ، میکروفن, هندفری این قطعه تست شده است.موارد نیاز به تعویض این قطعه: عدم شارژ دستگاه، عدم شارژ سریع (fast charge),عدم شارژ دستگاه خطا دمای باطری، مشکل در صدای میکروفن ، مشکل جک هند فری ، مشکل آن..
105,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 45 (4 صفحه)